Visie op het plan

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief

aanmelden

De ambitie vanuit de gemeente is om samen met een aantal ontwikkelende partijen in het centrum van Heerde een comfortabel en herkenbaar winkelgebied te creëren. Een dorpshart waar bewoners naar toe gaan voor hun dagelijkse boodschappen maar ook dé plek is waar bewoners én bezoekers graag willen zijn. Het is een dorpshart waar regelmatig wat te beleven valt met een aangename en eigen Heerdese sfeer. 

Levendig en compact
Markante entrees
Ontspannen verblijven
Goed bereikbaar
Autoluw centrum
Unieke kwaliteit van
uitstraling en aanbod
Prettig woonklimaat
Aantrekkelijk groen

Levendig en compact

Winkels, horeca en voorzieningen liggen rondom het centrale dorpsplein en vormen daarmee een compact centrum. Deze concentratie van functies versterkt de levendigheid en aantrekkingskracht van het centrum. In het compacte centrum kunnen bezoekers niet alleen terecht voor boodschappen (dagelijks en niet-dagelijks), een drankje en een hapje, maar ook voor diverse evenementen en de wekelijkse markt.

Markante entrees

Dankzij de keuze voor een compacter centrum kunnen de entrees van het centrum samenvallen met de groene Brink, het plein voor het raadhuis en de bomengroep halverwege de Bonenburgerlaan. Dit zijn bijzondere plekken en daardoor ook echte markeringen van het centrumgebied. Ze hebben een groene uitstraling en de omliggende bebouwing heeft een hoge ruimtelijke kwaliteit.

Ontspannen verblijven

Door de inrichting van de openbare ruimte is het compacte centrumgebied een plek waar het ontspannen verblijven en recreëren is. Op en rondom het dorpsplein is er ruimte voor terrassen en ontmoeting. De inrichting van de winkelstraten is zodanig dat fietsers en wandelaars volop ruimte hebben en dat de auto te gast is. Ook zijn er plekken waar je op een bankje kunt zitten, bijvoorbeeld om even een ijsje of een visje te eten.

Goed bereikbaar

Het centrum van Heerde is goed bereikbaar voor voetgangers, fietsers en mindervaliden. Er is voor hen voldoende beweegruimte en daarnaast zijn goede stallingsvoorzieningen voor fietsen aanwezig. Ook met de auto blijft het centrum bereikbaar. Bij binnenkomst worden de auto’s naar de diverse parkeerlocaties in de directe nabijheid van het compacte centrum geleid. Omdat deze parkeerlocaties hoofdzakelijk direct achter de winkels liggen zijn de winkels direct en gemakkelijk bereikbaar.

Autoluw centrum

Gestreefd wordt naar een verminderde aanwezigheid van de auto in het compacte centrum, waarbij de auto als gast welkom blijft. Grootschalige parkeerlocaties bevinden zich buiten het centrumgebied en de wegen door het centrum zijn onaantrekkelijk voor doorgaand verkeer. Door deze ‘autoluwheid’ verbetert de ruimtelijke kwaliteit en het verblijfsklimaat in het compacte centrum.

Unieke kwaliteit van uitstraling en aanbod

De uitstraling van de panden in het centrum is hoogwaardig en karakteristiek. De bebouwing heeft een eigen, Heerdese sfeer, die gekenmerkt wordt door kleinschaligheid, een dorpse maat en schaal en een passend materiaalgebruik. Oude, sfeerbepalende panden worden behouden en nieuwe en gerenoveerde panden versterken de bestaande kwaliteiten, zonder dat er alleen ‘historiserend’ gebouwd wordt. Het huidige aanbod van winkels, horeca en voorzieningen in het centrumgebied is divers en voor een belangrijk deel betreft het lokale en/of streekgebonden ondernemers. Dit gevarieerde en lokale karakter van het aanbod vormt een unieke kwaliteit die behouden en versterkt moet worden.

Prettig woonklimaat

In en rondom het centrum is het goed wonen. In het compacte centrum is een mix van woningtypes aanwezig, hoofdzakelijk op de bovenverdiepingen van panden. Daarnaast zijn de Stationsstraat, het middendeel van de Bonenburgerlaan en het begin van de Zwolseweg langzaam verkleurd tot prettige dorpse straten met hoofdzakelijk een woonfunctie.

Aantrekkelijk groen

Het compacte centrum heeft een groen karakter. Aan de voorzijde van het raadhuis en op de locatie van de voormalige gemeentewerf is een verbinding met het Van Meurspark ontstaan. Daarnaast verbindt het groen in het compacte centrum de Brink en het Van Meurspark.